Cilt 7, Sayı 14 (2005)

İçindekiler

...

CORPORATE COMMUNICATION FORMS AND INTERACTION PROCESS Full Text
Yalçın Kırdar
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ VE TÜRK BASINININ İLKLERİ Full Text
Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu
KİMLİKLERE AYNA TUTAN REKLAM FOTOĞRAFLARI Full Text
Nesrin Kula Demir
THE EFFECTS OF CAREER PLANNING EFFORTS ON THE QUALITY OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND ORGANIZATIONAL DEVOTION BASED ON HUMAN RESOURCES Full Text
Erhan Eroğlu

Dil

ТҮРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕ ТААНДЫК МААНИНИН ТУЮНТУЛУШУ Full Text
Замира Дербишева, Бурул Сагынбаева
TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE KIRGIZ TÜRKÇESİ’NDE ZARF VE ZARF TÜMLECİ Full Text
Levent Doyuran, Nergis Biray
СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИМЕННОЙ ГЕНИТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ Full Text
Ли Су Хен

Tarih

KARAHANLILAR DÖNEMİNDE KIRGIZİSTAN Full Text
Reşat Genç
ОСМОНААЛЫ СЫДЫК УУЛУНУН ӨМҮР БАЯНЫНА АЙРЫМ ТАКТООЛОР Full Text
Мурат Кожобеков
ТРАНСФОРМАЦИЯ КАГАНСКОЙ ВЛАСТИ У КОЧЕВНИКОВ ПРИТЯНЬШАНЯ В X-XI ВВ. Full Text
Т.Д. Жуманалиев
TÜRK DÜNYASINDA ZİYARET KÜLTÜRÜNÜN ORTAK BAZI UNSURLARI HAKKINDA Full Text
Ali Yaman

Eğitim Bilimleri

THE TURKISH POWER ELITE Full Text
Ali Arslan, Gülten Eren Gümüştekin
OSMANLI DEVLETİ’NDE YAPILAN TANZİMAT REFORMLARININ EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ, UYGULAMALARI VE SONUÇLARI (1839-1876) Full Text
Necati Cemaloğlu
ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİSİ Full Text
Ramazan Erdem, Edibe Pirinçci, Elif Dikmetaş
OYUN İLE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNİN UYGULANMASI VE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ (ELAZIĞ ÖZEL BİLGEM İLKÖĞRETİM OKULU ÖRNEĞİ) Full Text
Mehmet Nuri Gömleksiz
THE EFFECT OF STANDARD ERROR OF MEASUREMENT TO APPROPRIATENESS OF EDUCATIONAL EVALUATION Full Text
Şeref Tan
TEACHERS, TEACHING AND LEARNING IN KYRGYZSTAN Full Text
İrfan Tosuncuoğlu

Makro İktisat

TÜRK HUKUKUNDA HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA AZINLIĞIN YÖNETİME GİRMESİ İMKANI: BİRİKİMLİ OY SİSTEMİ Full Text
Şaban Kayıhan
AN ECONOMICAL APPROACH TO THE INTERNALIZATION OF THE EXTERNALITIES AND MONETARY EVALUATION METHODS Full Text
Zekai Özdemir
SERMAYE YAPISI KARARLARI VE EFEKTİF VERGİ ORANIN SIFIR OLDUĞU FİRMALARDA OPTİMAL SERMAYE YAPISINININ BELİRLENMESİ Full Text
Arman Tevfik
MONETARY PROGRAMMING IN TURKEY AFTER 1990s Full Text
Oğuz Yıldırım