Cilt 8, Sayı 15 (2006)

İçindekiler

...

ФИЛОСОФСКО–СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНГРИАНСТВА: ОТ ПРОШЛОГО КЫРГЫЗОВ К НАСТОЯЩЕМУ Full Text
Т.М. Эгембердиев, К.М. Алиева, А.И. Тишин
«НУТУК-КЕП» КИТЕБИНДЕГИ КОТОРУУ ЫКМАЛАРЫ Full Text
Таалай Абдиев, Гүлзат Чолпонкулова

Edebiyat

KARANLIK YILLAR VE BİR MİHENK TAŞI: SIDIK KARAÇEV Full Text
Salican Cigitov, (Aktaran: Kemal Göz)
АНТРОПОМОРФНАЯ МЕТАФОРА В ПОЭМЕ «КУТАДГУ БИЛИГ» И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЕЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Full Text
Аида Касиева
SEFERBEYZADE HİKAYESİ (XVII. yy) VE NAMIK KEMAL’İN “İNTİBAH YAHUT ALİ BEY’İN SERGÜZEŞTİ” (XIX. yy) ADLI ROMANI Full Text
O.V. Vasilyeva, (Rusça'dan çeviren: Halit Aşlar)

Dil

YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDEKİ SES HADİSELERİNE ART ZAMANLI BİR BAKIŞ Full Text
Ayhan Celikbay
SPEAKING NAMES AND NUMBERS OF THE GREAT KYRGYZ EPIC “MANAS” Full Text
Zina Karaeva
СӨЗ ТҮРКҮМДӨРҮНҮН ТЕКТЕШТИРМЕ АНАЛИЗИ Full Text
Бурул Сагынбаева
KIRGIZ TÜRKÇESİ’NDE -A ELEK PARTİSİBİ Full Text
Selahattin Tolkun

Tarih

XIX к. ОСМОН МАМЛЕКЕТИ МЕНЕН КОКОН ХАНДЫГЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ ДИПЛОМАТИЯЛЫК БАЙЛАНЫШТАР ТУУРАЛУУ АРХИВДИК МАТЕРИАЛДАР Full Text
Roza Abdıkulova
AMERİKAN KIZILDERİLİ ŞAMANİZMİ İLE ORTA ASYA–SİBİRYA TÜRK ŞAMANİZM’İNİN BENZERLİKLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Full Text
Ahmet Ali Arslan
KAFKAS İTTİHAD TERAKKÎ FIRKASI VE PROGRAMI Full Text
İbrahim Ethem Atnur
VII-XII. YÜZYILLAR ARASI YEDİSU VADİSİNDEKİ TİCÂRİ İLİŞKİLER HAKKINDA YENİ NUMİZMATİK BELGELER-I Full Text
V.G. Koşevar, (Rusça'dan çeviren: Cengiz Buyar)
КОНФЕДЕРАТИВНЫЙ ТИП ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ У КОЧЕВНИКОВ ПРИТЯНЬШАНЯ В VII- сер. X веков Full Text
Т.Д. Жуманалиев
KARABAĞ SAVAŞININ SESSİZ VE MAĞDUR TANIKLARI Full Text
Okan Yeşilot

Eğitim Bilimleri

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ Full Text
Нурбюбю Асипова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ И США Full Text
Екатерина Галимова
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA GÖSTERDİKLERİ TEPKİLER Full Text
Pınar Girmen, Hüseyin Anılan, İlknur Şentürk, Abdülkadir Öztürk
ÇATIŞMANIN ETKİLERİ VE YÖNETİMİ Full Text
Halil Seval
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDEKİ TÜRKİYELİ ÖĞRENCİLERİN UYUM SORUNLARI Full Text
Ömer Faruk Tutkun
УГУП ТҮШҮНҮҮ ЖАНА АНЫН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ Full Text
Тойчубек Үсөналиев

Makro İktisat

TÜRKİYE’DE DÜZENLENEN YEREL ETKİNLİKLERİN TURİSTİK ÇEKİCİLİK OLARAK KULLANILMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME Full Text
İsmaıl Kızılırmak
KIRGIZİSTAN’DAKİ TÜKETİCİLERİN GİYİM TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Full Text
Kutay Oktay
INVESTMENT FUND INDUSTRY IN TURKEY: A DESCRIPTIVE STUDY Full Text
Arman Tevfik, Gürman Tevfik