Cilt 9, Sayı 17 (2007)

İçindekiler

...

АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ БИБЛИОТЕК УНИВЕРСИТЕТА ХАДЖЕТТЕПЕ) Full Text
Умут Ал, Н. Эрол Олджай

Tarih

ТУРКЕСТАНДАГЫ КОЛОНИЯЛДЫК САЯСАТ ЖАНА ФЕРГАНА ӨРӨӨНҮНДӨГҮ 1916-ЖЫЛДАГЫ КӨТӨРҮЛҮШТҮН БАШТАЛЫШЫ Full Text
Ж.Б. Алымбаев
GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK: 5000 YILLIK BİR YERLEŞMEDE SOSYAL YAŞAM Full Text
Halime Hüryılmaz
ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА -1: ПИСЬМО, НАПИСАННОЕ АСТРАХАНСКИМИ КЫРГЫЗАМИ ЕКАТАРИНЕ II / КОПИЯ 1775 ГОД Full Text
Өнал Кая
XIX. YÜZYILIN VE ANADOLU’NUN ORTASINDA AKŞEHİR Full Text
Muhittin Tuş

Eğitim Bilimleri

EGİTİMDE TOPLAM KALİTE YONETİMİNİN UYGULANMASI (İLKÖĞRETİM ОKULLАRI ÖRNEĞİ) Full Text
Ayhan Aydın, İlknur Şentürk
ÖĞRETMEN АDАYLАRININ АLGILАRINА GÖRE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME РRОGRАMLАRINDАKİ DERSLERİN GEREKLİLİK VЕ İŞE VURUKLUK DÜZEYİ Full Text
Abdurrahman Kılıç, M.Bahaddin Acat
İLKÖĞRETİM DENETMENLERİNİN YЕ İLKÖĞRETİM OKULU YONETİCİLERİNİN DENETİM İNANÇLARI Full Text
Ebru Oğuz, Kürşad Yılmaz, Murat Taşdan
İNSAN КАYNАKLАRI VЕ EĞİTİM РROGRАMININ YÖNETİMİYLE İLGİLİ ETMENLERİN ORTAÖĞRETİMDE ÇALIŞANLARIN SENDİKAL ÖRGÜTLENMELERİNE ETKİLERİ Full Text
Turan Akman Erkılıç
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ЕLАMАNLARININ SORUNLARI Full Text
Asım Arı

Makro İktisat

COINTEGRATION ANALYSIS OF MONEY DEMAND IN TURKEY Full Text
Aziz Kutlar, Fehim Bakırcı
MEASURING BUSINESS PERFORMANCE IN THE CONTEXT OF THE TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY Full Text
Nizamettin Bayyurt, Neyran Orhunbilge
THE EFFECTS OF THE ENLARGEMENT OF EU ON THE ECONOMIC FREEDOM LEVEL OF TRANSITIONAL ECONOMIES Full Text
Ahmet Burcin Yereli
ELEKTRONIK PARA ENFORMASYON ÇAĞINDA PARA BANKACILIK Full Text
Ünal Çağlar
ÖRGÜTSEL GÜVENİN BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Full Text
Muhsin Halis, Gülsüm Savcı Gökgoz, Özlem Yaşar