Cilt 10, Sayı 19 (2008)

İçindekiler

...

OTEL İŞLETMELERİNDE YİYECEK-İÇECEK MALİYET KONTROL YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (MARMARİS İLÇESİ ÖRNEĞİ) Full Text
Yavuz Çiftçi, Çağrı Köroğlu
KÜRESEL REKABETTE KURUMLARIN VAR OLMA ARAYIŞLARI: ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU ÖRNEĞİ Full Text
İlhan Atik
OSMANLI DEVLETİ’NDE KÜTÜPHANE YAPTIRMANIN MALİYETİ: KONYA YUSUF AĞA KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ (1794-1796) Full Text
Doğan Yörük
TÜRKLERDE CENAZE TÖRENLERİ BAĞLAMINDA MEVLİD OKUMA GELENEĞİ Full Text
Fuzuli Bayat

Dil

NOTES ON SOME ALTAIC HOUSEHOLD WORDS Full Text
Shoira Usmanova

Tarih

КАРАХАНИДДЕР ДООРУНДАГЫ МЕДРЕСЕ Full Text
Решат Генч
TANZİMAT REFORMLARININ UYGULANMASI HAKKINDA KONYA VALİSİ SELİM PAŞA’YA VERİLEN TALİMÂT-I SENİYYE Full Text
Hüseyin Müşmal
DİVANÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK’TE GEÇEN ÜÇ ŞEHRİNİN YERİ VE ANLAMI Full Text
İbrahim Şahin
SSCB SONRASI ANTLAŞMALARA HALEFİYET SORUNU Full Text
Itır Aladağ

Eğitim Bilimleri

ALGILANAN ADALET KAVRAMI PERSPEKTİFİNDE ETKİN ŞİKAYET YÖNETİMİ: KKTC ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Full Text
Erdoğan Haktan Ekiz, Hüseyin Araslı, Guita Farivarsadri, Ali Bavik
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ Full Text
Akmatali Alimbekov
İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF BİLGİSAYAR DERSİ PROGRAMININ İÇERİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Full Text
Fatma Kural Er, Bülent Güven
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN HİZMETİÇİ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Full Text
Mehmet Gültekin, Zühal Çubukçu
KIRGIZİSTAN’DA GÜNLÜK NOT VERME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ Full Text
Asım Arı
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI İLE EMPATİK BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Full Text
Salih Zeki Genç, Temel Kalafat
EĞİTİMLE İLGİLİ YAZILARA İLİŞKİN YEREL BASIN ÜZERİNDE YAPILAN BİR ÇÖZÜMLEME Full Text
Turan Akman Erkılıç
İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ ROLLERİ Full Text
Esra Aksoy, Halil Işık
İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Full Text
Kürşat Yenilmez, Ayşegül Duman
KÜRESELLEŞMENİN EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN YÖNETİM BOYUTUNDAKİ ETKILERİ Full Text
Berrin Burgaz, İlknur Şentürk

Makro İktisat

FINANCIAL SYSTEM DEVELOPMENTS IN TRANSITION ECONOMIES: THE CASE OF KYRGYZ FINANCIAL SYSTEM Full Text
Önder Met, Venera Töröbekova, İbrahim Keles
KIRGIZİSTAN’DA MALİ SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÇERÇEVESİNDE BÜTÇEDE REFORM ARAYIŞLARI Full Text
Huseyin Avni Egeli, Ahmet Özen
FAMILY INFLUENCE ON CONSUMER HOME APPLIENCES PURCHASING BEHAVIOR: AN EMPIRICAL STUDY IN KYRGYZSTAN Full Text
Azamat Maksudunov