Cilt 10, Sayı 20 (2008)

İçindekiler

...

KAZAKİSTAN’DAKİ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR Full Text
Bekir Gövdere, Hüseyin Kaleli
SATIŞ GÜCÜ OTOMASYONUNDA KARŞILAŞILAN ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Full Text
Ahmet Gürbüz, Evrim Erdoğan
GİBSON ÇELİŞKİSİNİN TÜRKİYE VERİLERİ İLE ANALİZİ Full Text
Muammer Şimşek, Cem Kadılar
WOMEN IN URBAN ECONOMY: AT WHICH SIDE OF DICHOTOMIES? -CASE OF ANKARA Full Text
Ayten Alkan
MEDIEVAL WOMEN, POETRY AND MIHRI HATUN Full Text
Huriye Reis
CUMHURİYET ELEŞTİRİSİ İLE ORYANTALİZMİN İŞBİRLİĞİ: HASTA ADAMIN HASTA ŞİİRİ Full Text
Fırat Caner
KUVA-YI MİLLÎYE’NİN PROPAGANDA GAZETESİ: İZMİR’E DOĞRU Full Text
Bünyamin Ayhan

Dil

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ: ЛИНГВОКУЛЬТУРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Full Text
Айбарша Ислам

Tarih

FORCED MIGRATION FROM THE BALKANS TO ANATOLIA: 1878-1900 Full Text
Faruk Kocacık
ACCOUNTS OF THE EUROPEANS ON THE CULTURE, CHARACTER AND APPEARANCE OF THE TURKS OF TURKISTAN IN THE NINETEENTH CENTURY Full Text
Mehmet Yetişgin
SAFRANBOLU YÖRÜK KÖYÜ MEZARLIĞINDA BULUNAN SÜSLEMELİ MEZAR TAŞLARI Full Text
H.Kamil Biçici

Eğitim Bilimleri

ORTAÖĞRETİMDE YAPILAN SINAVLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Full Text
Çavuş Şahin, Şerif Korkmaz, Aynur Aytar
BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Full Text
Yücel Kayabaşı
MİTOZ-MAYOZ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ Full Text
Esra Özay
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ Full Text
Г.Б. Ахметова
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELIN BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRMELERİNDE SPORUN YERİ Full Text
Musa Çakır
ATTITUDES AND BIASES OF HACETTEPE UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS COUNTRIES COMPETING IN 2002 WORLD CUP Full Text
Serdar Sağlam

Makro İktisat

KIRGIZİSTAN’DA ENFLASYON DİNAMİKLERİ, 1998-2005 Full Text
Cunus Ganiev
TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİN ÖZELLİKLERİ VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE POLİTİKALARI Full Text
E.Yasemin Uyar Bozdağlıoğlu
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİRMALARIN DIŞA AÇILMA SÜREÇLERİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ Full Text
Aydın Sarı
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL REKLAM UYGULAMALARI: HSBC VE TÜRKİYE İŞ BANKASI ÖRNEĞİ Full Text
Pınar Seden Meral
KIRGIZİSTAN’DA DÖVİZ KURLARININ YÖNÜ: SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI Full Text
Cunus Ganiev, Ö.Selçuk Emsen